Sommarmatte logotyp Sommarmatte
Logga in Om kursen Kursinnehåll Studiemedel Anmälan Vanliga frågor Kontakt

Kursinnehåll

Sommarmatten består av två delar. Den första delen (kapitel 1 - 4) består av två moment om 1.5 hp respektive 3 hp och går igenom basfärdigheter inom aritmetik, algebra, ekvationslösning och geometri. Sådant som du behöver kunna inför höstens studier för att inte köra fast direkt. Den andra delen (kapitel 5 - 7) omfattar 3 hp och innehåller olikheter, komplexa tal, derivator och integraler.

1. Algebra och aritmetik

1.1 Räkning med naturliga tal och heltal
1.2 Bråkräkning
1.3 Potenser med heltalsexponenter
1.4 Reella tal
1.5 Absolutbelopp
1.6 Kvadratrötter
1.7 Potenser med rationell exponent
1.8 Algebraiska omskrivningar

2. Ekvationer

2.1 Förstagradsekvationer
2.2 Andragradsekvationer
2.3 Ekvationer som leder till andragradsekvationer
2.4 Linjära ekvationssystem
2.5 Polynom, ekvationer av högre grad, faktorsatsen, polynomdivision

3. Geometri

3.1 Euklidisk geometri
3.2 Analytisk geometri
3.3 Trigonometri

4. Funktioner

4.1 Funktionsbegreppet, grafer, inverser
4.2 Polynom
4.3 Rationella funktioner
4.4 Absolutbeloppet
4.5 Potensfunktioner
4.6 Exponentialfunktioner, logaritmer
4.7 Trigonometriska funktioner

5. Ekvationer och olikheter

5.1 Komplexa tal
5.2 Ekvationer med elementära funktioner
5.3 Olikheter

6. Gränsvärden och kontinuitet

6.1 Gränsvärdesbegreppet
6.2 Gränsvärden för rationella funktioner
6.3 Något om asymptoter för rationella funktioner
6.4 Kontinuitet

7. Derivator och integraler

7.1 Derivator
7.2 Deriveringsregler
7.3 Användning av derivatan
7.4 Integraler

matematiska vetenskaper

sveriges största matematiska institution